Dela

facebook icon twitter icon

Läsande skola -modellen är en del av det nationella programmet för läskunnighet

Läsande skola -modellen är en del av implementeringen av nationella läskunnighetsstrategin 2021

Nationella läskunnighetsstrategin 2030

Nationella läskunnighetsstrategin 2030 skildrar åtgärder som behövs göras i Finland för att stärka multilitteraciteten. Eftersom läskunnigheten differentieras redan under den grundläggande utbildningen och antalet svaga läsare ökar framförallt bland unga behövs konkreta metoder för att vända riktningen nationellt, regionalt och lokalt. Läskunnighetsstrategins vision, Finland – världens mest multilitterata land 2030, eftersträvar ett samhälle där betydelsen av läskunnighet erkänns inom alla branscher och varje individ får stöd och bekräftelse för sin egen läskunnighet genom hela livet.

Läs nationella läskunnighetsstrategin 2030 | Utbildningsstyrelsen (oph.fi)

 

Multilitteracitet – Upptäck och utveckla din kompetens (2018, red. Jan Hellgren och Pamela Granskog)

Multilitteracitet är i princip ett svar på frågan om vilken sorts läs- och skrivfärdigheter våra barn och unga behöver i dag och i framtiden. Utmaningen för skolan är att upptäcka, stödja och utveckla denna viktiga kompetens i de olika läroämnena och i det ämnesövergripande samarbetet.

Handboken ger många konkreta tips för hur man kan jobba med multilitteracitet i skolan.
Fokus är lagt på den grundläggande utbildningen, men handboken är tänkt att vara till nytta och inspiration för alla pedagoger oberoende av inom vilket stadium man jobbar.

Läs publikationen Multilitteracitet – Upptäck och utveckla din kompetens | Utbildningsstyrelsen (oph.fi)

Skicka eget material till materialbanken:

Text + bild per e-post: lukuliike@oph.fi