Dela

facebook icon twitter icon

Planering av arbetet

Grundande av ett läskunnighetsteam i skolan

  • Välj ett läskunnighetsteam för er skola och reservera tid i kalendern för läskunnighetsteamets träffar.
  • Med i läskunnighetsteamet kan vara t.ex. olika läroämnens lärare, rektorn, en kontaktperson från biblioteket, speciallärare, elevrepresentanter, represenanter för föräldraföreningen och efermiddagsverksamheten.

.

Lägg upp mål för Läsande skola

  • Lägg upp klara mål för den läsfrämjande verksamheten.
  • Ta små steg mot ett större mål.

 

Utarbetandet av en läskunnighetsplan

  • Läskunnighetsplanen ger struktur för det läsfrämjande arbetet.
  • Gör upp en läsårsplan för det läsfrämjande arbetet, t.ex. åtgärder veckovis, delmål, evenemang, temaveckor, kampanjer och festdagar som ni väljer att delta i.
  • Läsande skola -planeringsverktyget har förslag på idéer som kan tas med i läskunnighetsplanen. Utnyttja planeringsverktygets idélista och webbsidans årsklocka.
  • Fundera vilka åtgärder som förverkligas för de olika årskurserna. Gör upp gemensamma regler för skolans läsande verksamhetskultur.

Skicka eget material till materialbanken:

Text + bild per e-post: lukuliike@oph.fi