Dela

facebook icon twitter icon

Planeringsverktyg som stöd för det läsfrämjande arbetet

Läsande skola -modellens planeringsverktyg är en pdf-fil som kan fyllas i. Skolans lärare eller den ansvariga för skolans läskunnighetsteam kan ladda dokumentet och använda det för planeringen av det läsfrämjande arbetet.

Planeringsverktyget innehåller tre delar:

  • uppläggning av mål,
  • grundande av ett läskunnighetsteam samt
  • utarbetande av en läskunnighetsplan.

Verktyget innehåller rikligt med idéer för att nå de egna målen.

Planeringsverktyget kan användas elektroniskt, eller skolan kan kopiera idéer från planeringsverktyget till sin egna läskunnighetsplan. Varje Läsande skola är olika och en läsande verksamhetskultur byggs upp på olika sätt i varje skola. Att använda Läsande skola -modellen förpliktigar inte skolan till en viss verksamhet, utan erbjuder stöd i förverkligandet av läroplanen för den grundläggande utbildningen.

Planeringsverktyget

Planeringsverktyget (versionen som kan fyllas i elektroniskt laddas upp inom snar framtid).

Ladda planeringsverktyget.

Skicka eget material till materialbanken:

Text + bild per e-post: lukuliike@oph.fi