Dela

facebook icon twitter icon

Samarbete mellan bibliotek och skola

Många bibliotek erbjuder färdiga bokpaket kring något visst tema eller t.ex. för en viss åldersgrupp. Biblioteken erbjuder också mångsidiga evenemang relaterade till läsning och litteratur, boktips, läsutmaningar och annat material som inspirerar till läsning och stöder läskunnighet. Biblioteken har ett omfattande utbud av e-böcker, ljudböcker, lättlästa böcker och e-tidningar

En avtalsmodell som stödjer samarbetet mellan skola och bibliotek har utarbetats vid Seinäjoki Stadsbiblioteks riksomfattande specialuppdrag, ERTE.  Du hittar avtalsmodellen på biblioteken.fi

Ebban är ett skolbibliotek på nätet med svenskspråkiga e-böcker och ljudböcker. För en fast årsavgift kan elever och lärare läsa hur mycket de vill och när de vill. Läs mera på Ebbans webbsida.

Celia producerar och förmedlar litteratur i tillgängliga format, bl.a. talböcker och punktskriftsböcker, tillsammans med bibliotek och förlag. Läs mera på Celias webbsida

 

Information om lättläst:

Läs mera på LL-centrets webbplats
Bekanta dig med Lättlästa webbplatsen 

 

Exempel på bibliotekens ljudböcker och e-böcker:

Bibliotekens nationella digitala samling för barn och unga

Helmet (Helsingfors)

Blanka (Pargas, Kimitoön)

Vasa stadsbibliotek

 

Skicka eget material till materialbanken:

Text + bild per e-post: lukuliike@oph.fi