Dela

facebook icon twitter icon

Tips för samarbete mellan skola och bibliotek

Biblioteken erbjuder mångsidiga tjänster, i form av boktips, evenemang relaterade till läsning och litteratur, kampanjer och annat material för att hitta läsinspiration och stöda läskunnighet.

Seinäjokis Erte, @Sjkerte

Seinäjoki stadsbibliotek har ett riksomfattande specialuppdrag att stöda barn och ungas läsande och läskunnighet genom biblioteken. De informerar om sin verksamhet på webbsidan www.biblioteken.fi/lubu

Bekanta dig med modellen för samarbetsavtalet mellan biblioteket och den grundläggande utbildningen.

Bekanta dig med modellen för samarbetsavtalet mellan biblioteket, småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen.

Tips från skolor:

  • Bjud in en klass från en närliggande skola på besök till biblioteket.
  • Ordna bokprat på skolan. Bokprataren kan besöka klassen eller klassen kan besöka bokprataren på biblioteket. Även bokbussen kan fungera som en plats för bokprat.
  • Ordna en favoritboksutställning, dit eleverna väljer sina favoritböcker. Böckerna läggs fram på biblioteket för att beskådas av andra elever och bibliotekets besökare. Äldre elever kan bokprata och läsa utdrag ur sin favoritbok för de yngre eleverna. Eller så kan de yngre eleverna läsa för de äldre.
  • Ordna temaveckor eller jippon med utmaningar. Under jippona kunde biblioteket ha verksamhet som för in eleverna i böckernas värld. I skolan informeras om bibliotekens jippon och temaveckor.
  • Läspass är ett roligt sätt för att locka till läsning.
  • Uppmuntra skolan till att utnyttja den kunskap som bibliotekspersonalen har.
  • Bjud in elever till bibliotekets sagostunder. Sagostunderna kan också streamas live så att ännu flera kan ta del av sagostunden.
  • Bjud in bibliotekspersonal att läsa under morgonsamlingen på skolan. Morgonsamlingen kan också innehålla bokprat.
  • Kan eleverna engageras mera i bibliotekets verksamhet? I många skolor ordnar eleverna skolans bibliotek och är med och föreslår vilka böcker som inskaffas. I vissa skolor dekorerar även eleverna skolbiblioteket enligt tema, t.ex. under halloween, jul och vändagen.

Bekanta dig med materialbanken.

Skicka eget material till materialbanken:

Text + bild per e-post: lukuliike@oph.fi