Dela

facebook icon twitter icon

Material att ladda ner

Nationella läskunnighetsstrategins bannerbilder får fritt användas i komunikation som gäller strategin.

Skicka eget material till materialbanken:

Text + bild per e-post: lukuliike@oph.fi