Dela

facebook icon twitter icon

Riktlinje 3

Vi inspirerar till läsning och gör läskunnigheten mer mångsidig

ATT INSPIRERA TILL LÄSNING innebär att uppmuntra, stödja och möjliggöra. Detta är ett betydelsefullt, konkret sätt att påverka läskunnigheten i alla åldrar. Man kan bli inspirerad att läsa ensam eller tillsammans, oavsett tid och plats. Läsinspiration är en central faktor för livslångt lärande och för att göra läskunnigheten mer mångsidig. Läsintresset kan väckas av ens egen motivation, men ibland behövs uppmuntran och stöd utifrån för att läsa eller utveckla läsförmågan.

Till exempel vänner, vårdnadshavare, släktingar, förebilder, fritidsaktörer samt lärare och bibliotekspersonal kan möjliggöra och uppmuntra till läsning. Även böcker, serier, spel och filmer som lockar till läsning är viktiga. Genom att se till att mångsidiga texter och litteratur av en lämplig nivå finns tillgängliga kan var och en hitta läsning som passar en själv.

Ett betydande arbete med att inspirera till läsning och stödja läskunnighet görs även inom det fria bildningsarbete, olika föreningar och tredje sektorns verksamhet.

Det är viktigt att göra läskunnigheten mer mångsidig genom att stärka det egna engagemanget och läsidentiteten bland människor i olika åldrar. Frivillig läsning kan variera i olika åldrar, men en läsande livsstil måste säkras för alla.

 

CENTRALA MÅL INFÖR 2030
  • Vi stöder hem och uppväxtgemenskaper att läsa för barn och berätta för de unga om vikten av läsning och läskunnighet.
  • Vi stärker rollen som mediefostran, litteraturfostran och läsning på fritiden har i att uppmuntra till och stödja läsning.
  • Vi identifierar betydelsen av multilitteracitet i samhället – vi stöder och berikar allas multilitteracitet.

Skicka eget material till materialbanken:

Text + bild per e-post: lukuliike@oph.fi