Dela

facebook icon twitter icon

Läsrörelsens roll i programarbetet

Läsrörelsens verksamhetsprincip har sedan den grundades varit att fungera som förändringsagent och att möjliggöra samarbete och dialog mellan aktörerna för det nationella och lokala läskunnighetsarbetet samt som koordinator för läskunnighetsarbetet som helhet och för delprocesserna. Det arbete som man under 2021 gjorde för den nationella läskunnighetsstrategin fokuserade på nätverksarbete och att öppna betydelsen av begreppet läskunnighet både gemensamt och på organisationsnivå. I anslutning till detta kan konstateras att vi i arbetet med den nationella läskunnighetsstrategin redan har inlett en utveckling i programform, som vi kommer att utvidga och precisera 2022.

 

Det är viktigt att visa hur visionen och missionen och olika åtgärder just nu syns i olika aktörers arbete, både nationellt och lokalt. För detta ändamål är det viktigt att skapa nationella och lokala indikatorer på både kort och lång sikt och för att som en del av arbetet hos aktörerna inom fostran och utbildning å ena sidan bedöma individuell läskunnighet, men också för att uppnå målen för ett bredare läskunnighetsarbete. Dessutom är det viktigt att hitta konkreta metoder för att stärka de vuxnas läskunnighet både i och utanför arbetslivet. Samtidigt ska man utreda hurdan läskunnighet de som jobbar med att främja läsning behöver och hurdan kompetens som behövs lokalt för att genomföra åtgärderna.

Läsrörelsens mål är att vara en facilitator – den som håller ihop och inspirerar aktörerna och som indirekt fogar samman olika aktörers gemensamma mål.

Programmet för läskunnighet ska i den långsiktiga utvecklingen innehålla stöd och program för läskunnighet för finländare i alla åldrar.

Läsrörelsens roll är att starkare leda innovationsprocesserna och stöda genomförandet av olika aktörers läskunnighetsarbete. En annan viktig roll är att samordna och planera långsiktiga resurser för läskunnighetsarbete på olika nivåer och ledning av delprogram fram till 2030.