Dela

facebook icon twitter icon

En läsande småbarnspedagogik

Läsrörelsen vid Utbildningsstyrelsen förverkligar våren 2023 piloten En läsande småbarnspedagogik, som är en del av det nationella läskunnighetsprogrammet.

Piloten förverkligas på finska i 27 daghem eller familjedagvårdsgrupper runtom i Finland.

Skicka eget material till materialbanken:

Text + bild per e-post: lukuliike@oph.fi