Dela

facebook icon twitter icon

Planering av läsfrämjande arbete

Det är viktigt att planera och systematiskt leda och följa upp det läsfrämjande arbetet i organisationen. På så sätt kan vi tillsammans nå de mål som finns inskrivna i nationella läskunnighetsstrategi inför år 2030.

Målen med planeringen:

  • Verkställande av Nationella läskunnighetsstrategin inom den egna organisationen och i samarbete med organisationens läsfrämjande nätverk.
  • Öppna upp det egna läsfrämjande arbetet och den långsiktiga planeringen med hjälp av planeringsverktyget.
  • Stärka samarbetet och nätverksarbetet mellan olika aktörer.
  • Synliggöra det läsfrämjande arbetet – både påbörjad och kommande verksamhet.
  • Lita på det egna läsfrämjande arbetet samt inlärning av nytt.
  • Läsrörelsen synliggör, koordinerar och främjar de åtgärder som nämns i nationella läskunnighetsstrategin.

Nationella Läskunnighetstrategin – verkställande och centralt innehåll (PDF)