Dela

facebook icon twitter icon

Planeringsverktyg

Planeringsverktyget är ett interaktivt verktyg, med vilket organisationer och nätverk kan planera sina årliga och långsiktiga läsfrämjande riktlinjer, åtgärder, indikatorer och önskade resultat. Med hjälp av planeringsverktyget är det möjligt att utveckla och styra det läsfrämjande arbetet systematiskt till år 2030.

Hur kan planeringsverktyget utnyttjas i det läsfrämjande arbetet?

  1. Ladda planeringsverktyget (PDF-fil) nedan och ta verktyget i bruk i er organisation som en grund för planeringen av det läsfrämjande arbetet.
  2. Diskutera och skriv in följande punkter i det interaktiva PDF-dokumentetet och spara dokumentet för fortsatt arbete.
  • De läsfrämjande riktlinjer och åtgärder som organisationen, aktören eller nätverket valt inför år 2030.
  • De konkreta åtgärderna, asvarsperson(er) och tidsperiod.
  • Indikatorer för utvärdering och önskat/önskade resultat.
  • Det nätverk där ert läsfrämjande arbete sker.
  • Eventuella utmaningar och problem i det framtida läsfrämjande arbetet.
  • Det läsfrämjande arbete som ni hittills har gjort (en sammanfattning)

3. Svara utgående från planeringen på förfrågan som gäller Nationella programmet för läskunnighet 2030 (per organisation). Förfrågan öppnas 1.9.2022 och kan besvaras under tiden 1.9-31.10.2022.

 

Ladda planeringsverktyget här (PDF) (På kommande)