Dela

facebook icon twitter icon

Vad är multilitteracitet?

 

 

Multilitteracitet behövs dagligen i vardagen. I VVS-montörers arbetsdag kan det ingå att
filma ett avlopp och rapportera om det. Man kommer överens om arbetsuppgiften genom att
skriva gruppmeddelanden, och den planeras på filmningsplatsen genom att förhandla med en
representant för bostadsaktiebolaget. I slutet av dagen utarbetas en rapport där man tydligt
skriver ner fynden som gjorts, antecknar var de ligger på husets planritning och också bifogar
videon som filmats med en avloppskamera. Man förhandlar tillsammans om rapportens
innehåll och kommer överens om vem som sammanställer och skickar rapporten vidare.

Det finns många olika situationer under arbetsgemenskapens dag där texter och de metoder
som används för att uttrycka betydelser varierar enligt ändamål beroende på vem man
kommunicerar med och via vilken kanal. Allt detta är en del av multilitteraciteten.