Dela

facebook icon twitter icon

Meddelanden

09.04.2021

Prata bok 2021

Alla årskurser från åk 5 uppåt i svenska skolor i Finland kan nu anmäla intresse att få vara med i Prata bok, elevers samtal med aktuella finlandssvenska författare på Bokmässan i Helsingfors 28-29.10.2021!

Fundera med vem ni vill föra en diskussion och anmäl er med länken nedan, där ser ni plock ur årets utgivning, men ni får också föreslå andra böcker/ författare:

Prata bok – ansökan 2021 (creamailer.fi)

Hela klassen får följa med, vi förser er med en klassuppsättning böcker och en skolningsdag för dem som är med!

Sista anmälningsdag är 23.4.2021

 

I korthet handlar Prata bok om att 10 skolklasser runtom i Finland får en möjlighet att komma till Helsingfors bokmässa och framföra sitt program (ca 20-25 min) på bokmässans scen!  Svenska Litteratursällskapet står för hela klassens (inklusive lärares) inträdesbiljetter och med bidrag från Svenska kulturfonden och Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne ersätts hela klassens resekostnader till och från mässan.

Klassen får också en uppsättning av den bok som programmet planeras kring.

För de elever som skall stå på scen (2-4 per klass) ordnas en förberedande dag innan mässan där eleverna får coaching i scennärvaro och mikrofonanvändning samt hur man för litterära samtal, planerar intervjuer och tips inför det program varje klass planerar.  En förberedande dag ordnas i Helsingfors och en i Vasa. Om eleverna pga restriktioner inte kan delta i coachningen fysiskt ordnas den på distans.

Prata bok vill utgå från de ungas egna intressen och det är klassen som själv planerar och framför sitt program. Det kan vara en intervju med en författare/illustratör, en diskussion kring ett aktuellt tema, en paneldiskussion eller ett interaktivt program (rekommenderas för de yngsta, åk 5-6).  Programmet bör utgå från en aktuell finlandssvensk författare / illustratör / bok från våren eller hösten 2021.  Författaren / illustratören i fråga är en gäst i ert program.

I början av maj avgörs vilka klasser som får delta. Under hösten får klassen jobba med temat och får en klass- eller gruppuppsättning av boken/böckerna. I september hålls en fortbildningsdag för de elever som ska stå på scen och intervjua eller leda diskussionen. Och i oktober är det dags för själva bokmässan! Då får hela klassen åka till Helsingfors för att följa med evenemanget.

Helsingfors Bokmässa hålls den 28-31.10.2021, och Prata bok-programmen hålls torsdag och fredag.

Prata bok-programmen på mässan kommer att strömmas live, så att även de klasser som inte har möjlighet att delta i mässan kan se programmet. Programmen bandas och kan också ses efter mässan.

Prata bok ordnas förhoppningsvis på en fysisk Bokmässa, men det digitala är ett alternativ om coronarestriktioner förutsätter det.

 

Prata bok ordnas tredje gången hösten 2021.
Prata bok koordineras av Läscentrum, som tar över projektet av Läsrörelsen.

Ni är välkomna med frågor till Barbro Enckell-Grimm, Läscentrum:

barbro.enckell-grimm@lukukeskus.fi

 

Skicka eget material till materialbanken:

Text + bild per e-post: lukuliike@oph.fi