Dela

facebook icon twitter icon

Meddelanden

16.04.2020

Prata bok på Helsingfors bokmässa hösten 2020

Prata bok arrangeras igen på bokmässan hösten 2020! Helsingfors bokmässa arrangeras den 22-25.10.2020, där Prata bok-programmen arrangeras under torsdagen den 22.10 och fredagen den 23.10. Det är nu dags för er klass att lämna in er ansökan!

Prata bok arrangerades för första gången under bokmässan i Helsingfors hösten 2019. Elever från Pedersöre i norr till Hangö i söder deltog i mässan. Prata bok arrangeras igen på bokmässan hösten 2020! Helsingfors bokmässa arrangeras den 22-25.10.2020, där Prata bok-programmen arrangeras under torsdagen den 22.10 och fredagen den 23.10. Det är nu dags för er klass att lämna in er ansökan!

Fyll i ansökan på https://webropol.com/s/pratabok2020 senast den 24.4.2020.

I ansökan kan ni välja bland aktuella böcker ni vill jobba kring, eller ge ett eget förslag på en aktuell finlandssvensk bok. I det här skedet behöver ni välja bok/böcker samt ha en tanke om vad er programidé är. Ni kan utveckla detaljerna till er programidé i ett senare skede.

Ert programförslag kan t.ex. vara en intervju med en författare/illustratör, en diskussion kring ett aktuellt tema, en paneldiskussion eller ett interaktivt program. Programmet bör utgå från en aktuell finlandssvensk författare / illustratör / bok som utkommit våren 2020 eller utkommer hösten 2020. Författaren / illustratören i fråga deltar som gäst i ert program. (Läsrörelsen och SLS sköter koordinationen av författarbesöken, skolan behöver inte själv kontakta gästerna  – endast skicka in sitt förslag.)

De tio klasser som får en möjlighet att delta i bokmässan väljs i början på maj. (Samtidigt kontaktas alla skolor som skickat in en ansökan.)

SLS står för inträdesbiljetterna till mässan för hela klassen, och Läsrörelsen ersätter klassernas resekostnader. För de elever som skall stå på scen ordnas en förberedande dag innan mässan – en i Helsingfors och en i Vasa. Även resekostnaderna för den förberedande dagen ersätts. Klasserna får en uppsättning av den bok som programmet utgår från.

Alla Prata bok-program streamas live på Läsrörelens YouTube-kanal. Där kan du också se en del av programmen från 2019 på http://bit.ly/lasrorelsen 
Du kan bekanta dig med alla Prata bok-program från år 2019 här.

För mera information, kontakta Läsrörelsens koordinator Belinda Kardén fornamn.efternamn@oph.fi / tel. 029 533 1827

Prata bok är ett samarbete mellan Läsrörelsen och Svenska Litteratursällskapet, som möjliggör att skolelever från hela Svenskfinland får besöka bokmässan med sin klass och samtala med en rad författare på scenen. Med i samarbetet är också Svenska modersmålslärarföreningen i Finland rf. Prata bok arrangeras med stöd av Svenska Kulturfonden och Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr.

Skicka eget material till materialbanken:

Text + bild per e-post: lukuliike@oph.fi