Dela

facebook icon twitter icon

Meddelanden

14.04.2023

Programmet för läskunnighet delar ut specialunderstöd för främjande av läs- och skrivfärdigheter på lokal eller regional nivå

Det allmänna målet för understödet är att stärka och främja arbete för att främja läskunnighet på lokal eller regional nivå. Inom verksamhet som understöds strävar man efter att stärka läskunnigheten hos barn, unga eller vuxna.

Avsikten är att kommunen eller kommunnätverket förbinder sig till att främja kommuninvånarnas läskunnighet på ett långsiktigt och systematiskt sätt.

Det är viktigt att projektet förankras i kommunernas grundarbete, såsom läskunnighetsarbetet i skolor, inom småbarnspedagogiken, inom ungdomsväsendet eller inom biblioteksväsendet.

Syftet med verksamhetsunderstödet är att i verksamheten på kommunnivå främja genomförandet av riktlinjerna och åtgärderna i den nationella läskunnighetsstrategin 2030.

Ansökningstid för understödet är 17.4.2023 – 19.5.2023

Se särskilda tyngdpunkter samt kriterier på Utbildningsstyrelsens webbplats:
https://www.oph.fi/sv/funding/statens-specialunderstod-framjande-av-las-och-skrivfardigheter-pa-lokal-eller-regional-niva

Skicka eget material till materialbanken:

Text + bild per e-post: lukuliike@oph.fi