Dela

facebook icon twitter icon

Läsrörelsen – Utbildningsstyrelsens tillgänglighetsdirektiv

Det här tillgänglighetsdirektivet gäller webbplatsen www.lukuliike.fi/sv och är utarbetat 3.3.2020. Den tekniska leverantören Mediapool har testat hur tillgängligheten uppfylls i praktiken.

Plattformens tillgänglighetsnivå

Uppfyller alla tillgänglighetskrav.

Upptäckte du brister i tillgängligheten i vår digitala tjänst? Berätta det för oss så gör vi vårt bästa för att åtgärda problemet.

Med en elektronisk blankett

Ge respons på tillgängligheten med denna blankett

Med e-post

belinda.karden@oph.fi

På andra sätt

Tillsynsmyndigheten

Om du upptäcker att det förekommer problem och brister som berör tillgängligheten på webbplatsen, var först i kontakt med oss, d.v.s. den som upprätthåller webbplatsen. Ett svar fås inom 14 dagar. Om du inte är nöjd med det svar du fått eller om du inte har fått ett svar inom 14 dagar kan du göra en anmälan till Södra Finlands regionförvaltningsverk. På regionförvaltningsverkets webbplats finns detaljerade anvisningar om hur du kan lämna in ett klagomål och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Södra Finlands regionförvaltningsverk
Enheten för tillsyn över tillgängligheten
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
telefonnummer (växel) 0295 016 000

Skicka eget material till materialbanken:

Text + bild per e-post: lukuliike@oph.fi