Dela

facebook icon twitter icon

Den nationella läskunnighetsstrategin

20.06.2023

Utbildningsstyrelsen delade ut understöd för främjande av läs- och skrivfärdigheter på lokal eller regional nivå

Utbildningsstyrelsen utlyste den 17.4.2023 ett statsunderstöd till ett belopp av 800 000 euro för främjande av läs- och skrivfärdigheter.

Det allmänna målet för understödet är att stärka och främja arbete för att främja läskunnighet på lokal eller regional nivå. Avsikten är att kommunen eller kommunnätverket förbinder sig till att främja kommuninvånarnas läskunnighet på ett långsiktigt och systematiskt sätt.

Det är viktigt att verksamheten förankras i kommunernas grundarbete, och inom verksamheten utnyttjas strukturer som redan existerar.

Totalt 49 ansökningar inlämnades. Det ansökta understödets storlek var ca 4,5 miljoner euro. Anslaget för understöden är 800 000 euro, som beviljas till 14 projekt.

Alla material som produceras inom projekten publiceras i sinom tid på aoe.fi.

Projekten som beviljats understöd är en del av verkställandet av nationella läskunnighetsstrategin.

 

Projekt som beviljats understöd:

 • Hattulan kunta: Askeleita lukutaitoon
 • Joroisten kunta: Lukeva tulevaisuus
 • Korsholms kommun: Läsbroar i Korsholm – Lukusillat Mustasaaressa
 • Lohjan kaupunki: Lohja lukee! Lojo läser! 3
 • Loviisan kaupunki: Språkstigen i Lovisa – Loviisan kielipolku
 • Lukukeskus ry: Lue lapselle: lukutaidon tukeminen esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheessa -kehittämishanke
 • Mäntsälän kunta: Tukea luku- ja kirjoitustaitoa edistäviin toimiin
 • Paimion kunta: Lukutaidon palikat – Paimion kirjaston ja varhaiskasvatuksen yhteinen toimintamalli lukutaitotyöhön
 • Ranuan kunta: Kansien kätkössä – Lukutaidon ja lukuinnon vahvistaminen uudella lukutaitotyön toimenpideohjelmalla varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa
 • Salon kaupunki: Lukeva Salo vol.2
 • Sipoon kunta: Lukutaitostrategia Sipooseen
 • Tohmajärven kunta: Luetaan yhdessä
 • Turun kaupunki: Turun lukutaitostrategia 2030
 • Vantaan kaupunginkirjasto: Vantaudu lukemiselle – Lukukulttuuria lapsiperheille

 

Skicka eget material till materialbanken:

Text + bild per e-post: lukuliike@oph.fi