Dela

facebook icon twitter icon

Den nationella läskunnighetsstrategin

Meddelanden

26.03.2021

7.4. kl. 13-16, Webinar: international perspective to literacy and reading promotion

Välkommen att delta i webbinariet relaterat till arbetet med den nationella läskunnighetsstrategin. Internationella perspektiv på läskunnighet och läsfrämjande. Welcome to the webinar of the Finnish National Literacy Strategy – International perspective to literacy and reading promotion.

7.4.2021 kl. 13-16 Webinar: international perspective to literacy and reading promotion 

Teams-länk (ingen förhandsanmälan): http://bit.ly/international_perspective

13:00 Avaus – Öppning – Opening 

13:10 Främja läsning – en uppgift för hela samhället, chef för enhet litteratur och bibliotek, Lotta Brilioth Björnstad, Kulturrådet, Sverige  (Literacy and reading promotion strategy in Sweden, in Swedish)

13:40 Global Network for Early Years Bookgifting, Peter Jenkins, BookTrust, UK  in English

14:10-14:20 PAUSE

14:20  Oppia ja ideoita Yhdysvaltojen Response to intervention -malleista Suomen lukutaidon tukemisen käytänteisiin, Hanna Pöyliö (What can we learn from Response to intervention (RTI) approach  Finnish literacy practices, in Finnish)

14:50  Disciplinary Literacy: A Research & Practical Perspective, Professor emeritus, William Brozo, George Mason University, Washington D.C. in English

15:20 Adult literacy as supply and demand, Associate Professor, David Mallows, UCL Institute of Education, UK  in English

15:50 Yhteenveto – Sammandrag – Conclusions

Skicka eget material till materialbanken:

Text + bild per e-post: lukuliike@oph.fi